Sunday, August 30, 2009

Serama Muda

Harga RM1600.00
telah di jual

Serama B

Harga :RM2000.00

Saturday, August 15, 2009

SERAMA MUDA

Sudah jual pada 24-10-09

PEMBAKA JANTAN B

PEMBAKA JANTAN DARI REBAN KAMI
(Sudah jual, kerana nak buat ayam yg lebih kecil )

SERAMA A

Jual semasa anak B

INDUK MUDA

TELAH DI JUAL
RM 750.00

INDUK SELAM

TELAH DI JUAL
RM600.00